Forside Medlemmer    Kommisorium Aktiviteter

Kontakt

 

Aktiviteter

 

Kom og oplev udstillingen Kunstpause - Perron 1 i Skanderborg museums nye lokaler. Læs mere >>>
Illerup Ådal - Lars Waldemar  efterår 2021

Vikingen fra Fregerslev.

Event 31. august    TIDENS SPOR – Vikingen fra Fregerslev  Læs mere >>>

Workshop Mette Maya Gregersen 30. juni - Læs mere >>>  


Lys og Stilhed. Øm kloster 28-29 okt 2017 kl. 16-19 
Læs mere >>>


Øm kloster 

Vil du være med til at genopbygge Øm Kloster?
Eventen foregår på Øm Kloster i perioden 23. - 28. maj 2017.         
Læs mere>>>


2016 Kunst i det nye rådhus. Vibeke Tøjners glasmaleri er afsløret.


2016 E-scape i Skovby Nygårde Læs mere


2016 Oldsager to go. Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen


Kunst i det nye rådhus.

Kunstrådet har efter en længere proces, hvor 3 kunstnere blev bedt om at komme med forslag til udsmykning af det nye rådhus på Fælleden, valgt at pege på Vibeke Tøjner.

Et udpluk af Kunstrådets bedømmelse af Vibeke Tøjners skitse lyder:

"Værket har fået arbejdstitlen Ved søen og fremstår som et solidt arbejde og klar præsentation, der på overbevisende måde viser mødet mellem skov og sø, med det vertikale og horisontale, med lukkethed og transparens, som omsættes i en struktur der i et tidløst billede giver et nærmest tredimensional oplevelse af forbindelsen mellem rummenes funktioner.

Maleri på glas giver foyeren et æstetisk løft og da kunstneren selv arbejder med pensel på glasfladerne får man både en interessant stoflighed frem samtidig med at kunstneren får mulighed for at afsætte sit personlige udtryk."

Artikel i Horsens Folkeblad om projektet og Vibeke Tøjner


Maj måned 2014 vil  Inge Ørntoft, sammen med elever fra Ry højskole, lave et maleri på afdækningen af Eva Kocks skulptur på torvet i Skanderborg. Værket vil stå henover sommeren til ombygningen af Kulturhuset er færdig.

Se  fotos>>>


e-Scape. En brændingsskulptur ved Mossø med Jørgen Hansen. 

5.sept 2014

Se fotos>>>


Kunstråd Skanderborg har i samarbejde med levefællesskabet Hertha arr. en workshop med kunstneren Søren Lyngby.  Workshoppen blev  afholdt i weekenden den 26. og 27. oktober 2013.

Se  fotos>>>


Foredragsrække i efteråret 2013:

TORSDAG den 19. september - Carsten Thau

MANDAG den 21. oktober - Carlo Volf

ONSDAG den 13. november - Elle-Mie Ejdrup Hansen

Sted : Sløngelsalen, Skanderborg Kulturhus


ShopAmok - Et udstillingsprojekt i Ry 1 - 16 marts 2013


SkovAmok 2012 - Et skovprojekt ved Vestermølle med billedkunstner Ole Lindqvist