Forside Medlemmer    Kommisorium Aktiviteter

Kontakt

 

 

Kommissoriet lægger op til, at billedkunstrådet varetager 3 overordnede funktioner, hhv.

Officiel ansøger til nationale fonde i forbindelse med ansøgninger vedr. kunstindkøb, kunstrenovering eller andre relevante initiativer, der fremmer området.

Kvalificerende organ ved kunstindkøb og udsmykning. Billedkunstrådet stiller løbende sin kompetence til rådighed og yder vejledning til virksomheder, foreninger m.m. i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennem­førelse af større kunstprojekter. Billedkunstrådet er obligatorisk høringspart, når Skanderborg Kommune indkøber kunst samt ved nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk udsmykning. Tilsvarende høres Billedkunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende værker.

Selvstændig initiativtager/inspirator til kunstprojekter f.eks. udstillinger, åbne atelierdøre, workshops, festivaler, billedkunstkurser for børn og andet.

Vedtægter for Kunstråd Skanderborg